Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Проект "RAF- REGIONS"

06-10-2009


RAF- REGIONS е европейски проект, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС.

Общата цел на RAF-REGIONS е да увеличи цялостния капацитет на регионите на Централна Македония (Гърция), Пулиа (Италия) и област Пазарджик (България) чрез насърчаване на икономическото развитие, основано на науката и технологиите, с фокус върху агро-хранителната промишленост.

Партньорите по проекта (местни власти, асоциации на МСП, изследователски институти и технологични консултанти) вече участват в регионални изследователски-ориентирани клъстери и имат необходимия опит и институционална роля за намеса и пряко влияние върху изследователските политики в агро-хранителната промишленост.

Повече информация за проекта можете да получите на адрес: http://www.rafregions.eu/public/english/default.htm


За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!