Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 
Документите по тази тема представят различни аспекти на програмата за конкурентоспособност и иновации. В допълнение, те ви дават възможност да изкажете вашите коментари, идеи и предложения.
pdfi2010 – A European Information Society for growth and employment (180.73 KB)
Брюксел, 01.06.2005, COM (2005) 229 окончателна версия, 12 стр., на английски език
Enterpreneurship & Innovarion Programme - Work Programme 2007
Публикация на програмата за конкурентоспособност и иновации
Enterpreneurship & Innovarion Programme - Support Measures 2007
Публикация на програмата за конкурентоспособност и иновации
i2010 - Годишен доклад за информационното общество (2007г)
Съобщение от ЕК до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
pdfРешение на Съвета на ЕС и на Европейския парламент за основаването на Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (164.79 KB)
Решение на ЕС и на Европейския парламент за основаването на Рамкова програма за конкурентноспособност и иновации за периода 2007-2013...
Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!