Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 
През февруари 2005 г. Президентът Баросо внесе идеята за създаване на Европейски технологичен институт (ЕТИ), eit.europa.eu, като част от средносрочния преглед на Лисабонската стратегия. На ЕТИ трябва да се гледа като на един от елементите на обширна стратегия за мобилизиране на знанието и иновациите като ключ към растеж и заетост. Институтът ще бъде конкретен израз на ангажимента на ЕС да създаде среда, която да подкрепя иновациите и високото ниво на постиженията в Съюза.
pdfЕвропейски технологичен институт - презентация (332.1 KB)

Ново партньорство за разтеж и работа. Създаване на флагмански кораб на знанието.

Презентация, 17 стр. 

pdfОценка на въздействието на ЕТИ (501.12 KB)
Работен документ на комисията, придружаващ предложението за наредба на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски технологичен институт.
Оценка на въздействието, въвеждаща предварителни изисквания за оценяване.
COM(2006) 604 окончателно, SEC(2006) 1314, 78 стр.
pdfПредложение за регламент (320.56 KB)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски технологичен институт (внесено от комисията), SEC(2006) 1313, SEC(2006) 1314, 45 стр.
pdfEuropean Institute of Technology (3.79 MB)
Брошура на ЕК, 7 стр., на английски език.
Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!