Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 
Основна цел на Технологичните платформи (ТП) е подпомагане на публично-частните партньорства в областта на изследванията и иновациите за повишаване конкурентноспособността на индустрията на разширения Европейски съюз. ТП са новият подход на ЕК за определяне на приоритетите за изследвания и развитие, времевите рамки и планове за действие за редица стратегически важни въпроси, като конкурентноспособност и разтеж на Обединена Европа, устойчиво развитие и др., значително зависими от технологичния напредък в средно и дългосрочен план. ТП се фокусират към зони със значителено икономическо влияние и силен публичен интерес.
pdfЕвропейските технологични платформи и Съвместните технологични инициативи (59.23 KB)
Средство за укрепване на партньорството между публичния и частния сектор в областта на науката и развойната дейност и за по-нататъшно развитие на европейската индустриална конкурентоспособност, 2 стр., резюме на програмите.
pdfЕвропейски технологични платформи (71.05 KB)
Резюме на програмата, 2 стр.
pdfТехнологични платформи - доклад (1.4 MB)
Доклад за развититието на технологичните платформи от 10 август 2005г, 136 стр., на английски език.
pdfЕвропейски технологични платформи - брошура (599.52 KB)
Брошура на Европейската комисия от 2005г, 6 стр., на английски език.
pdfСъвместни технологични платформи - нови възможности за международно коопериране (607.75 KB)
Презентация на Албена Вуцова, дирекция "Научни изследвания", МОН, 23 стр.
pdfСъвместна технологична инициатива "Иновативни лекарствени средства" (247.17 KB)
Презентация от заседание на ГД "Научни изследвания" на ЕК от 4 юни 2007г, 6 стр., на английски език.
pdfЕвропейска технологична платформа "Роботика" (985.53 KB)
Презентация на платформата, 7стр.
pdfЕвропейски технологични платформи в аграрния, хранителния сектор и биотехнологиите (1.02 MB)
Презентация на проф. Иван Минков, Пловдивски университет, 36 стр.
pdfЕвропейски технологични платформи в областта на ИКТ: Наноелектроника и Фотоника. (1.62 MB)
Презентация на Юлиана Бончева от държавната агенция за информационни технологии и съобщения, 12 стр.
Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!