Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 
Проект „BulRMCNet”
14-10-2009
Проект „BulRMCNet” („Българска мрежа от центрове за мобилност на учените”) е насочен към изграждането на благоприятна среда за развитие на кариерата на учените в...
Проект „NAVOBS”
14-10-2009
Проект „NAVOBS” е насочен към подпомагане на малките и средни предпрятия при навлизането им в областта на иновационните услуги в космическата промишленост в трите главни...
Проект „NAVOBS PLUS”
14-10-2009
Проектът се фокусира върху създаването на мрежи, идентифициране и организиране на-голям набор от малки и средни предприятия и доставчици на услуги за ГНОСС (глобалното наблюдение на околната среда...
Проект „ENFUGEN”
14-10-2009
Проект „ENFUGEN” има за цел интегрирацията на Южноизточните и Централно европейските страни в областта на науката и технологията на горивните клетки. Това става възможно...
Проект „REALSOFC”
14-10-2009
„REALSOFC” е 5- годишен интегриран проект с участието на водещи европейски, индустриални, изследователски и университетски центрове. Неговата основна цел е осъществяване на...
Проект „MULTIPROTECT”
14-10-2009
Проект „MULTIPROTECT” има за цел изграждането на авангардна, екологично приемлива мултифункционална корозионна защита на метали и леки сплави чрез нанотехнология. Той е с...
Проект „ANTIOXI”
14-10-2009
Проект „ANTIOXI” е създаден, за да предложи интегриран детерминистичен модел на явленията на корозия и натрупване на радиоактивност, с достатъчна предсказваща способност....
Проект „Autobrane”
14-10-2009
В рамките на проекта „Autobrane”, финансиран по 6-та рамкова програма, се разработват мембрани за високотемпературни горивни клетки, предназначени за автомобилната промишленост. Част...
Проект „Rascalli”
14-10-2009
Проект „Rascalli” е насочен към разработване на софтуерни агенти, функциониращи в интернет и изпълняващи функциите на персонални помощници на потребителите. Rascalli агентите са...
Проект „EYE-to-IT”
14-10-2009
Проектът „EYE-to-IT” има за цел да разработи система човек-компютър с мониторинг и обратна връзка за изследване на когнитивната дейност при превод. Това се постига чрез интегриране на...
Проект „Remining-lowex”
14-10-2009
Проектът „Remining-lowex” си е поставил за цел повторното разработване на Европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагането...

      12  
Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!