Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 
CORDIS - Seventh Research Framework Programme [FP7]
Основна страница, поддържана от Еворпейската комисия, посветена на 7-ма рамкова програма за научни изследвания. Съдържа най-актуалната информация по всички теми. Страницата е на английски език.
The Research activities of the European Commission
Страницата представя научно-изследователската дейност координирана от Европейската комисия. Информация е представена на следните езици: английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски,  португалски,  финландски, френски, холандски и шведски.
European Innovation Policy
Страница на ЕК, популяризираща иновационната политика на ЕС.
COST - European cooperation in the field of scientific and technical research
Страница на Съвета на Европа, представяща междуправителствената Европейска структура за международно сътрудничество между национално финансирани изследователски инициативи, COST - Европейско сътрудничество в областта на научните и технически изследвания.
European Research Area
Страница на ЕК, популяризираща Европейската изследователска зона.
European Research Council
Страницата на Европейския научен съвет, първата пан-Европейска финансираща организация, създадена да поддържа авангардни научни изследвания ръководени от конкретни изследователи.
RTD Info – Magazine on European research
Списание за европейски научни изследвания.
ERAWATCH
Информация за националните изследователски политики, структури, програми и организации.
ERACAREERS
Европейски портал за мобилност на учените и изследователите.

      12  
Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!