Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Съвместен изследователски център (JRC)

Съвместните Изследователски Центрове (СИЦ) са важна част от Европейската комисия. Те предвиждат независими научни и технически конгреси за Комисията, Европейския парламент, Министерския Съвет на Европейските страни членки в подкрепа на политиката на Европейският съюз.
Европа набляга на публичната заинтересованост за цялостните проблематики, като замърсяването на храната, генетичните модификации, химичните изследвания, глобалните промени, ефекта от замърсяването върху здравето ядрената безопасност. СИЦ подкрепя осъществяването и поддържането на политически отношения, развитието и наблюдението на политиката, за да фиксира тези интер-национални и глобални проблеми.
СИЦ подкрепя разрастването на техническите и научните цели на Европейския съюз, основателите на политическите общности и страните кандидатки. Целта е да се предостави възможност на Европейския съюз за улесняване на усвояването на директивите и техническите стандарти отнасящи се до сегашните страни членки.
За повече информация вижте документа "JRC Multi Annual Work Programme 2007-2013" (74 стр., на английски език).
 

Специфични тематични приоритети

Дейността на СИЦ обединява в работната си програма краткосрочни технически проекти и дългосрочни стратегически проучвания заедно с основните страни членки/ потребители.

Често задавани въпроси за СИЦ

- Каква е ролята на СИЦ към Седма рамкова програма?

СИЦ е преди всичко замесен с 7РП чрез своите собствени дейности - известни като "директни действия". Те са обединени в две специфични програми: едната фокусира върху здравето и добрата храна, обстановката и непрекъснатите развития, технологичните предвиждания. Другата обръща внимание предимно на ядрената безопасност отстраняването на ядрените отпадъци, вземане на мерки против разпространението им, обезопасяването на реакторите, ядрената медицина и радиационното наблюдение.

- Какви са главните приоритети на СИЦ относно 7РП?

СИЦ обединява различни приоритети, базирани на:

  • Качествен контрол върху храните
  • Биотехнологии
  • Химикали
  • Здраве
  • Околно среда
  • Ядрен контрол за безопасност и други

- Как е организиран СИЦ?

Многогодишната програма на СИЦ, 2007-2013 осигурява редовното обновяване на приоритетите, изброени по-горе. Всеки приоритет е съставен от серии на интегрирани научни области, които обединяват техните интердисциплинарни представи.

- Каква е ползата от работата с СИЦ?

СИЦ е един от няколкото мулти-национални и мулти-културни изследователски центрове в Европа, и осъществява контакти с многобройни партньори, занимаващи се също с изследователска дейност. Неговата независимост, относно национални и комерсиални интереси, близост му с политиците на Европейския съюз и компетентността му в ключови области, го прави уникален партньор. СИЦ подкрепя съвместната работа с други организации относно обмяна на информация, придобиване на нови знания и поддържане на високо научно ниво, чрез външни взаимоотношения.

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Съвместен изследователски център (JRC)

Съвместен изследователски център (JRC)

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!