Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Евратом

Бюджет: 2.7 млрд. евро (2007 – 2011)
Рамковата програма за ядрени изследвания и дейности за обучение включва научни изследвания, развитие на технологии, международно сътрудничество, разпространение на техническа информация и експлоатационни дейности и обучение.
Ще се реализира чрез две основни програми:
  • Научни изследвания за енергия от термоядрен синтез (Ядрен синтез);
  • Ядрено делене и защита от радиация (Ядрен разпад).

Втората програма обхваща дейностите на Съвместните изследователски центрове (СИЦ) в областта на ядрената енергетика.

Бюджет (за периода 2007–2011 г.)

  • Научни изследвания за енергия от синтез* 1947 млн. евро;
  • Ядрено делене и радиационна защита 287 млн. евро;
  • Ядрени дейности на СИЦ 517 млн. евро.
* В рамките на сумата, предвидена за научни изследвания на енергия от синтез най-малко 900 млн. евро ще бъдат заделени за дейности, различни от строителство на източника на енергия от синтез ITER
За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!