Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Капацитети

Тази програма е насочена към повишаване на научния и иновативен капацитет в цяла Европа чрез подкрепа за:
  • Оптимизиране на използването и развитието на изследователските инфраструктури.
  • Повишаване на иновационния и абсорбционния капацитет на малките и средни предприятия.
  • Подкрепа за развитието на регионалните научно-базирани клъстери;
  • „Отключване“ на изследователския потенциал в регионите, попадащи в цел „Сходство“ и в най-отдалечените региони на ЕС.
  • Вписване на науката в обществото и интеграцията на науката и технологиите в Европейското общество.
  • Подкрепа за изграждане на кохерентност на изследователските политики.
  • Хоризонтални дейности и мерки в подкрепа на международното сътрудничество.
За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!