Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Идеи

Тази програма е насочена към повишаване на динамизма, креативността и компетентността на европейската наука на „границата на познанието“. Ще се подкрепят иновативни идеи на най-добрите европейски учени и изследователски екипи във всички научни области, които ще се конкурират на Европейско ниво. Ще се финансират проекти, подадени от отделните изследователи, както от частния, така и от публичния сектор, без ограничения за тематична насоченост, оценявани спрямо един единствен критерий – висока научна компетентност и иновативност на предложенията. Тя ще осигури подкрепа за нови научни и технологични изследвания и разработки, които евентуално да се превърнат в научни открития. Те се изпълняват независимо от тематичните области и другите части на Рамковата програма, като се отделя специално внимание на младите учени и нови екипи, както и на вече доказали се изследователски колективи.

specific_programme_Ideas.pdf (174.87 KB)

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!