Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Хора

Повишаване количеството и качеството на човешкия потенциал в Европа, ангажиран с научна работа и предоставяне на стимули за учените за продължаване на кариерното им развитие. Създаване на благоприятна среда за учените от Европа с цел ограничаване негативните тенденции от „изтичането на мозъци“ и привличане на най-добрите изследователи и техните колективи в Европа с оглед превръщането й в най-конкурентната икономика, базирана на знанието. Дейностите в програма „Хора“ са насочени към изследователите от всички нива от научната им кариера, и обхваща специфична подкрепа за млади учени в началото на научната им кариера, учене и обучение през целия живот, професионално развитие и квалификация. Програмата обхваща и насочени схеми и инструменти за повишаване участието на жени-изследователи и ще насърчава равните възможности във всички дейности „Мария Кюри“.

Полезни документи

  • Дейности "Мария Кюри" по седма рамкова програма, презентация на проф. Иван Шопов от БАН, 33 стр., 7_FP_PEOPLE__I.Schopov.pdf(192.24 KB).

         specific_programme_People.pdf (169.8 KB)

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Свързани документи

Информационни дни

Ключови документи

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!