Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Сътрудничество

Програмата подкрепя транс-национално сътрудничество в десет тематични области, отговарящи на основните сфери на развитието на технологиите и иновациите в Европа и в съответствие с европейските социални, икономически и индустриални предизвикателства. Общата програмна цел е устойчивото развитие на Европейската икономика, базирана на знанието. Специално внимание се отделя на ефективната координация между тематичните приоритети. Ще се подкрепят интердисциплинарни научни проекти, които да допринесат за развитието на различни научни направления. Специално внимание ще се отделя на междусекторното партньорство и изпълнението на научни проекти, разрешаващи важни за индустрията проблеми.

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!