Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Публична консултация на ЕК за реализирането на Европейското научноизследователско пространство

28-01-2013

В края на 2012 г. Европейската Комисия стартира консултация, с цел анализ на текущото състояние на реализирането на приоритетите на Европейското научноизследователското пространство (ЕНП). Анкетата е насочена както към организациите, финансиращи научните изследвания в държавите-членки и асоциираните страни, така и към организации, които провеждат научни изследвания.

Посредством консултацията, Европейската комисия се стреми да анализира текущия етап на изпълнение на приоритетите на ЕНП, трудностите които срещат организациите в рамките на тяхното реализиране, както и да идентифицира специфичните нужди от целенасочена подкрепа.

На база получените отговори, Европейската комисия ще изготви обобщен анализ на състоянието на изпълнение на приоритетите на Европейското научноизследователското пространство (ЕНП) на национално ниво.

Въпросникът е публикуван на ел. адрес:  
http://ec.europa.eu/research/era/survey2012_en.html


Крайният срок за участие в консултацията: 04.02.2013 г. Въпросниците се попълват онлайн!

Структура на въпросниците за различните категории заинтересовани страни (в pdf формат):

Organisation and/or agency that funds research or allocates research funding:

era_survey_rfo_en.pdf (1.59 MB)

Organisation that funds and performs research:

era_survey_mix_en.pdf (2.78 MB)

Organisation that performs research:

era_survey_rpo_en.pdf (2.08 MB)

 

 

 

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!