Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 

Информационен ден за Седми конкурс по тема ИКТ - 14 октомври 2010

13-10-2010

Информационен ден за Седми конкурс по тема ИКТ от Седма Рамкова Програма на ЕС

 

14  октомври  2010 г. (четвъртък),

Институт по механика на БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4

 

ПРОГРАМА

 

13:45                                      Регистрация            

           

14:00                                      Откриване

 

14:10 – 14:30                          Преглед на тематиката на седми конкурс

Г-жа Тотка Чернаева, Член на Програмния комитет на ИКТ/7РП

    14:30 – 14:45                          Предизвикателство 1: Всепроникващи и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги

Г-жа Мариета Попова, НКЛ по ИКТ/7РП

- Свързани в Интернет обекти;

- Цифрови медии  и търсещи системи в интернет;

- Изследвания и експерименти в областта на  Бъдещия интернет.                                         

 14:45 – 15:05                         Предизвикателство 2: Когнитивни системи и роботика

Г-жа Тотка Чернаева, Член на Програмния комитет на ИКТ/7РП

 15:05 – 15:25                          Предизвикателство 3: Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи

Г-жа Тотка Чернаева, Член на Програмния комитет на ИКТ/7РП

- Интеграция на интелигентни компоненти и системи;

- Нови парадигми за вградени системи, мониторинг и контрол с оглед инженеринг на комплексни системи;

- Изчислителни системи;

- Основни  и пробивни фотонни технологии;

- Гъвкава, органична и широко-площна  електроника и фотоника .

 15:25 – 15:40                          Предизвикателство 4: Технологии за цифрово съдържание и езици

Г-жа Галя Ангелова, НКЛ по ИКТ/7РП

- Езикови технологии.

 15:40 – 16:10                          Предизвикателство 5: ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление

Г-жа Галя Ангелова, НКЛ по ИКТ/7РП, Г-жа Мариета Попова, НКЛ по ИКТ/7РП

- Лични здравни системи;

- Виртуален физиологичен човек;

- Ориентирани към пациента услуги, безопасност и  на многократно използване на здравна  информация за пациента;

- ИКТ за качествен начин на живот и добро остаряване;

- ИКТ за интелигентно и персонализирано приобщаване;

- ИКТ решения за управление и моделиране на политики.

 16:10 – 16:30                         Предизвикателство 6:  ИКТ за ниско-въглеродна  икономика

 Г-жа Тотка Чернаева, Член на Програмния комитет на ИКТ/7РП

  - ИКТ за енергийна ефективност;

  - Ниско-въглеродна мулти-модална мобилност и товарен транспорт

 16:30 – 16:45                         Предизвикателство 9: Бъдещи и нововъзникващи технологии    

Г-жа Галя Ангелова, НКЛ по ИКТ/7РП

- Координиране на научните общности, определяне на нови изследователски цели за FET про-активни инициативи и насърчаване на взаимното отваряне на мрежите на национални и регионални изследователски програми;

- Суперпроизводителни изчислителни системи, софтуер и симулации.

 16:45 – 17:00                         Предизвикателство 10: Международно сътрудничество

Г-жа Мариета Попова, НКЛ по ИКТ/7РП

- Изграждане на партньорства  и поддръжка на международния диалог

 17:00– 17:15                           Хоризонтални действия в 7РП

Г-жа Галя Ангелова, НКЛ по ИКТ/7РП

-  Засилване на сътрудничеството и научните  изследвания в областта на ИКТ в “Разширена”  Европа

 17:15– 17:30                           Как да изготвим предложение за проект

Г-жа Христина Добрева, мл. експерт МТИТС

                       

17:30 – 17:40                          Въпроси и отговори

 

За участие в информационния ден, моля регистрирайте се предварително в електронната форма на адрес:http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=528&s=17

 Повече информация за седми конкурс по тема ИКТ от Седма рамкова програма може да намерите на страницата на програмата:  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=376&act_code=ICT&ID_ACTIVITY=3

 

 Участието в Информационния ден е безплатно.

 

Събитието ще се проведе в  Института по механика на БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, от 14:00 часа.

 

 

 

 

За печатЗа печат Запази като PDFЗапази като PDF ГореГоре

Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!