Търси в сайта

Сътрудничество Идеи Хора Капацитети JRC ЕВРАТОМ
 
Покана за набиране на проектни предложения по работна програма Artemis Joint Undertaking
01-03-2013
На 26 февруари Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения в рамките на Съвместната работна програма Artemis Joint Undertaking. Крайният срок за кандидатстване е 6 юни...
Покана за кандидатстване за позиции на договорно наети служители към СИЦ на ЕК
04-02-2013
Съвместният изследователски център към Европейската комисия публикува покана за изразяване на интерес за договорно наети служители Научни работници – функционална група...
Публична консултация на ЕК за реализирането на Европейското научноизследователско пространство
28-01-2013
В края на 2012 г. Европейската Комисия стартира консултация, с цел анализ на текущото състояние на реализирането на приоритетите на Европейското научноизследователското пространство...
Изграждане на тематични клъстери на JRC по приоритети на Дунавската стратегия
17-01-2013
През 2012 г. Съвместния изследователски център на Европейската Комисия (СИЦ) стартира инициатива за предоставяне на научна подкрепа за реализирането на целите на Стратегията на Европейския съюз за...
Покана за представяне на предложения по Работна програма „Идеи" - „Тест на концепцията"
17-01-2013
На 10 януари в Официалния вестник на ЕС на е публикувана покана за представяне на предложения по Работна програма „Идеи" - „Тест на концепцията" (ERC Proof of Concept Grant) за 2013...
Пилотен конкурс "Катедри на ЕНП"
20-12-2012
На 18 декември 2012 г. ЕК публикува покана за представяне на предложения по т.нар. инициатива "Катедри на ЕНП". Целта на т.нар. инициатива „Катедри на ЕНП“ е да допринесе за...
Обществено допитване относно предстоящата Европейска програма за иновации и научни изследвания в областта на метрологията (EMPIR)
21-11-2012
Европейската асоциация на националните метрологични институти (EURAMET) стартира разработването на нова "Европейска програма за иновации и научни изследвания в областта на метрологията"...
Запис на публичната консултация на ЕК с потребителите на Портала за участниците в 7РП
21-11-2012
На 12 ноември 2012 г. Европейската Комисия организира публично обсъждане на предлаганите от Портала за участниците в 7РП услуги, както и на бъдещото развитие на портала. Запис на обсъждането...
Покани за представяне на предложения по работна програма „Хора“ за 2013 г.
16-11-2012
Европейската Комисия публикува покани за представяне на предложения по Работна програма „Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни...
Покани за представяне на предложения по работна програма „Идеи“ на 7РП за 2013 г.
16-11-2012
Европейската Комисия публикува покани за представяне на предложения по работна програма „Идеи“ за 2013 г. в рамките на 7РП на ЕО за научни изследвания, технологично развитие...
Отворени позиции в институтите на Съвместния изследователски център на ЕК
16-11-2012
GRANTHOLDERS Ph.D. Students (Cat.20) *25/11/2012 - IHCP (Ispra) - Ph.D. student (Cat.20): Development of Occupational Exposure Limits (OELs) for Nanomaterials in the EU *02/12/2012 - ...

      1234567891011  
Cordis

RSS Новини

publications.europa.eu
RSS feed
(c) МОН 2006-2007, Всички права запазени!